IDENTIC ID-850 – Automatisk identifisering av kjøretøy

ID-850 er et identifiseringssystem som automatisk identifiserer og registrerer et kjøretøys identitet. Kjøretøyet gjenkjennes i forbindelse med fylling av drivstoff, portåpning og parkering. Systemet registrerer også kjøretøyets driftstid eller kilometerstand.

ID-850 kan kobles opp mot systemer for styring av porter, ventiler og lystavler for ytterligere effektivitet.

Enkelt og robust

ID-850 er enkel å montere og bruke, og systemet påvirkes ikke av elektromagnetiske forstyrrelser, smuss, snø, is eller fuktighet. Derfor er dette en svært driftssikkert løsning i vanskelige miljøer, som for eksempel en vaskehall.

 

 

>> Se også produktene ID Link og AT-1 i samme serie.

Kontakt oss for mer informasjon om ID-850 eller andre produkter og tjenester.